وب نوشته های من

اسمم برای مکه در اومد...

بعد از امتحان های اخر ترم اگه خدا بخواد قراره برم...

ولی این روزا اینقدر مشغله ی ذهنیم زیاد شده و اینقدر بدبختی دارم که از خبر به این مهمی زیاد خوشحال نشدم و سر حال نیومدم.تازه این خبر خودش مشکلات تازه تری هم به وجود اورده...

شاید هم به خاطر این که باورم نمی شه زیاد خوشحال نشدم...

معلم پرورشیمون صدام زد که برم اتاقش. وقتی رفتم اومد رو به روم ایستاد شونه هامو گرفت و کلی خوشحال و ذوق زده گفت اسمت برای مکه در اومد.شروع کرد تند تند توضیح دادن که باید چیکار کنم اما من خشک ایستاده بودم و خیلی بی احساس نگاش می کردم.یهو نگام کرد گفت تو خوشحال نیستی؟ بعد من تازه بهش گفتم خانوم می شه باهام شوخی نکنین؟

بعدش هم که رفتم سر کلاس بچه ها کلی جیغ کشیدن و تبریک گفتن و بغلم کردن ولی من هنوزم باورم نمی شه.فکر می کنم اشتباه شده.اخه من همیشه خیلی بد شانسم...این اتفاق امکان نداره !!!!

اگه سوار هواپیما هم بخوام بشم منتظرم که یکی بیاد پیادم کنه و بگه که اشتباه شده...

به نظر شما هم اشتباه شده

توسط: نرگس |پنج‌شنبه 23 فروردین 1386 , 17:50|  نظرات: 24