وب نوشته های من

آخ که دلم چقدر هوس آش رشته کرده بود ...

این روزا دلم هوس خیلی چیزا میکنه !

بعد از ظهر داشتم به مامانم میگفتم آش رشته میخوام و ازش قول گرفتم که آش رشته بسازه ...

بعد رفتم خوابیدم ...

وقتی بیدار شدم دیدم که ظرف خوشگل آش رشته روی کابینته !!

هیشکی هم خونه نبید

فکر می کنید چیکار کردم ؟!

با کله رفتم تو ظرف آش رشته !!

ای خدا پدر و مادر اونی که آش رشته آورده بود رو بیامرزه !!

هنوز که کسی نیومده بگه که کی آورده ...

فک کنم آش یکی از مکه ای ها بود ...

خوش به حالشون ...

توسط: نرگس |چهارشنبه 29 آبان 1387 , 20:52|  نظرات: 15