وب نوشته های من

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید · آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد · وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید · در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ای باش · امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست · برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست · امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم!


 اسمم برای مکه هم دیگه کامل در اومد.تو مدرسه اولین اسمی که در اومد اسم من بود.تو مرحله ی شهرستان هم همینطور! تو مرحله ی استان هم همینطور !! بعدش دیگه اسامی رو اعلام کردن.ولی  یه هفته بعدش اومدن گفتن از اول قرعه کشی کردن و بعضی ها حذف شدن بعضی ها هم رفتن تو رزرویا...چون تعداد زیاد بوده...اما باز هم اولین اسمی که در اومد اسم من بود !!!!!!!

تو اموزش پرورش معروف شدم... :دی

طوطیم هم پیدا نشد.دلم دیگه خیلی خیلی براش تنگ شده.خواستم از مکه با خودم کاسکو بیارم ولی مثل اینکه به خاطر قضیه ی آنفلانزای مرغی نمی ذارن  

امروز با بابام ساعت ۷ ربع کم رفتیم اداره گذر نامه برای پاسپورتم.نمی دونین چه غلغله ای بود!!!!!!!!!جا برای نشستن نبود.یکی از کارمنداشون هم یه خانم نسبتا مسن بود که خیلی بد اخلاق بود.با همه دعوا داشت.خیلی تند برخورد می کرد و همش دستور می داد.اگه کسی نمی فهمید احتمال می داد که شاید جدیدا رهبرمون زن شده !

یه پیرزنی بنده خدا پاش خشک شد بسکه ایستاد.صندلی کلی تو سالن رو هم گذاشته بودن ولی جا نبود که بذارن روش بشینن.بنده خدا یه صندلی برداشت رفت تو اتاق اون خانومه که برای خودش یه سالنی بود خواست بشینه که زنک شروع کرد به داد و بیداد کردن که اینجا نشین .حوصله ی سر و صدا نداشتن خانم!!!

بالای سرش هم نوشته بود طرح اکــــــــــــــــــــــــــرام اربـــاب رجــــــــــــــوع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

خلاصه ما هم که شمارمون ۲۷ بود .اون خانم هم که اگه کارشو انجام می داد کی باید به جاش بد اخلاقی می کرد؟!

منم مدرسه داشتم.بابام هم مصاحبه داشت.نمی تونستیم همینجور بشینیم.وگرنه ساعت ۴ هم نوبتمون نمی شد...دیگه یه اقای محترم نوبتش رو داد به ما.واقا دستش درد نکنه چون دیگه پام و نفسم تو اون گرما داشت برای همیشه از کار می افتاد..... 

اینم از گذر نامه.گفتن اگه امضای مدیر گذرنامه رو براشون ببرم شاید بهم لطف کنن و تا ۱۰ روز دیگه اماده باشه

پر حرفی کردم؟!

توسط: نرگس |دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 , 19:18|  نظرات: 20